nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközség Képviselő-testületének 11/2018 (XII.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-14 -tól
Domaszék Nagyközség Képviselő-testületének 11/2018 (XII.13.) önkormányzati rendelete
A Szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 7. pontjában és 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőt rendeli el:


  1. §


A Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.


2. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Domaszék, 2018. december 13.                        Kispéter Géza sk.                                                      dr. Csányi Imre sk.

                         polgármester                                                                     jegyző
Záradék: a rendelet kihirdetve 2018. december 13. napján.                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                                 jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
34.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!