nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-28 - 2014-03-01
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2011. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és h) pontjában biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2. számú mellékletének II. A. 4. pontjának, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésének és 43. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


  1. §


A Rendelet az alábbi 4/A. §-szal egészül ki:

„4/A. §

2014. évben az adó első félévi részletét április 15. napjáig kell megfizetni.”


  1. §


Ez a rendelet 2014. február 28. napján lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.Kispéter Géza                                     dr. Csányi Imre

polgármester                                                   jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2014. február 27. napján.


dr. Csányi Imre

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!