nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-01 - 2016-12-02
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjakról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat

 Képviselő-testületének

2/2016. (II.16.)  önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjakról 


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában  kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság   előzetes véleményével - a  következőket rendeli el:1.§ (1) A képviselő-testület az  Batthyány Lajos Általános Iskolában

                   a) tízórai-uzsonna intézményi térítési díját         127,-  Ft + Áfa /nap

                   b) ebéd intézményi térítési díját                        267,-  Ft+áfa/nap

           összegben állapítja meg.


      (2) A képviselő-testület az ÁMK Cifrakert Óvodában a  gyermek-

 étkeztetés

                            a) tízórai intézményi térítési díját           89,-  Ft+áfa/nap

                            b) ebéd intézményi térítési díját           175,-  Ft+áfa/nap

                            c) uzsonna intézményi térítési díját       55,-   Ft+áfa/nap

              mindösszesen 319 Ft/nap +áfa  405,- Ft/nap összegben állapítja meg  .       (3)  A képviselő-testület a szociális étkeztetés intézményi térítési díját

a) ha az ellátást igénylő esetében  az egy főre számított havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét:  térítésmentes 

b) ha az ellátást igénylő esetében az egy főre számított havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum  összege vagy annál magasabb, de nem éri el a nyugdíjminimum 250 %-át : 450,- Ft + áfa/nap

c)  ha az ellátást igénylő esetében az egy főre számított havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át meghaladja: 480,- Ft+ Áfa/nap

d) az étel kiszállítását  bruttó 50,-  Ft/fő/nap


összegben állapítja meg.

        

          (4) A képviselő-testület a gyermek-vendégétkeztetés 

                            a) nyersanyagkötségét    405,- Ft/nap  (+Áfa )

                            b) rezsi költségét            191,-Ft/nap  ( + Áfa)

           mindösszesen 648 Ft/nap összegben állapítja meg.


         (5) Vidéki bölcsöde ebéd, uzsonna étkeztetés

                            a) nyersanyagköltségét   230,- Ft/nap (+ Áfa)

                            b) rezsi költségét           138,- Ft/nap ( +Áfa)

         mindösszesen 467,- Ft/nap összegben állapítja meg.(6) A képviselő-testület az alkalmazottak intézményi térítési díját:

      512,- Ft+áfa/adag összegben   állapítja meg

              2.§ (1) Ez a rendelet 2016. március 1. napján  lép hatályba

      (2) Hatályát veszti az intézményi térítési díjakról szóló 3/2015. (II.10.)

           önkormányzati rendelet.
Polyák István Vilmos                            Némethné dr. Jenei Éva

polgármester                                                       jegyzőZáradék:


A rendeletet Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel 2016.  február 16. napján kihirdettem.
Némethné dr. Jenei Éva

Jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
2/2016. (II.16.)
99.2 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!