nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 18/2014 (XII.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 -tól
Domaszék község képviselő testületének 18/2014 (XII.11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati médiákban történt hirdetés díjairól szóló 1/2007.(I.26.) Kt. rendelet módosítása

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontja alapján kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati médiákban történt hirdetés díjairól szóló 1/2007. (I. 26.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:
1. §


A Rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

„1/2007. (I.26.) Kt. rendelet 2. számú melléklete

A Domaszéki televízió és önkormányzati weboldal hirdetési díjai

Magánszemélyek, vállalkozók és közületek esetébenHirdető

Idő


Közület

Egyéni vállalkozó

Magánszemély

1 hónap

3 960 Ft

1 980 Ft

2 hónapig tartó hirdetés ingyenes, 2 hónapon túli megjelenés 700 Ft

3 hónap

9 900 Ft

5 400 Ft

---

6 hónap

19 800 Ft

9 500 Ft

---

1 hét

---

---

2 hónapig tartó hirdetés ingyenes, 2 hónapon túli megjelenés 700 Ft


DomaTV-nél: Ft/oldal, weboldalnál: Ft/A/5 oldal

A szolgáltatási díj bruttó összegben értendő


A diának a maximális megjelenési ideje 30 másodperc. A hirdetés 24 óra alatt minimum 16-szor jelenik meg.

A DomaTV megbízott képújság szerkesztője, a Képviselő-testület felhatalmazásával a díjak esetében az alkalmi 1 hónapot meg nem haladó akciós díjcsökkentést engedélyez. A díjcsökkenés mértéke maximum 50 %.

A magánszemélyek részére biztosított ingyenes hirdetési lehetőség azonos tartalmú hirdetés figyelembevételével maximum 2 hónapig jelenhet meg. Azonos tartalmú hirdetés 2 hónapnál tovább történő megjelenése esetén díjköteles.”
2. §

E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.Kispéter Géza sk.                                                                                        Dr. Csányi Imre sk.

  polgármester                                                                                                       jegyző


A rendelet kihirdetésének időpontja: 2014. december 11.

          Dr. Csányi Imre

      jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!