nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 15/2017 (IX.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-29 -tól
Domaszék község képviselő testületének 15/2017 (IX.28.) önkormányzati rendelete
A 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Domaszék Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


  1. §


A rendelet 2. § (1) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§ (1) a) Domaszék Nagyközségi Önkormányzat


A címrend 1. sz. táblázat 5. cím (település-üzemeltetés) kiegészül a 13. ponttal:

Területfejlesztés igazgatása
A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 3. § A képviselő-testület a Domaszék Nagyközségi  Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és Kincskereső Óvoda  2017. évi költségvetésének


         a) kiadási főösszegét                        1.094.724  ezer forintban,

         b) bevételi főösszegét                        1.094.724  ezer forintban,

         c) költségvetési egyenleget                         0   Ft-ban   állapítja meg. „      3.§


A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


                     Megnevezés                                               e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:        1.005.453

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                         195.967

- munkaadókat terhelő járulékok:                    44.303

- dologi jellegű kiadások:                             156.741

- pénzeszköz átadások:                              116.724

-tartalékok:                                                 482.518

-szociális ellátások:                                        9.200


Az 1. címen szereplő támogatások 

Összesen:                                                                      50.560 e Ft     „4. §


 A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. §  Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 89.271 ezer forint.  „

                                                                                   

                                                                                      5. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


            Kispéter Géza sk.                                                        dr. Csányi Imre sk.

              polgármester                                                                     jegyző                    

                                                            


Záradék: a rendelet kihirdetésének napja. 2017. szeptember 28.                    dr. Csányi Imre

                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet
38.5 KB
4. számú melléklet
24.5 KB
5. számú melléklet
59.5 KB
5.a. számú melléklet
41.5 KB
6. számú melléklet
64 KB
7. számú melléklet
36.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!