nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 20/2014 (XII.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 -tól
Domaszék község képviselő testületének 20/2014 (XII.11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének átmeneti szabályairól

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)  bekezdése a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, az 1991. évi XX. tv. 138. § (1) bek. b.) pontjának, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (A továbbiakban: Áht.) 25. §-a felhatalmazása alapján Domaszék Községi Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodására a következőt rendeli el:1. §


  1. Az Áht. 25. § (1) bekezdés alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. január 1-től a 2015. évi végleges költségvetési rendelet megalkotásáig az önkormányzatot megillető bevételeket folyamatosan szedje be, kiadásait a 2014. évi költségvetési rendelet keretei között teljesítse.
  2. A képviselő-testület által jóváhagyott folyamatban lévő beruházások, felújítások, a 2014. évben jóváhagyott és fel nem használt előirányzat mértékéig folytathatók.
  3. 2015. évre tervezett új beruházások, egyéb feladatok esetén a végleges költségvetési rendelet megalkotásáig csak azok indíthatók, amelyekre közvetlen állami támogatást kapott az önkormányzat. Egyéb feladatokra kötelezettség nem vállalható, pénzügyi kifizetés nem teljesíthető.
  4. Az önkormányzat intézményeinek folyamatos működtetését biztosítani kell.2. §


E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba és rendelkezései a 2015. évi végleges költségvetési rendelet hatálybalépéséig alkalmazhatóak. Végrehajtásának anyagi kihatásait a költségvetési rendeletbe be kell építeni.
Kispéter Géza sk.                                                                              Dr. Csányi Imre sk.

  polgármester                                                                                           jegyzőA rendelet kihirdetésének időpontja: 2014. december 11.
           Dr. Csányi Imre

                 jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!