nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 -tól
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.27.) rendelet módosításáról

Malomsok Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott  eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)  bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.27.) rendelet módosításáról  a   következőket rendeli el


1.§

Malomsok község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2018.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                      

„2.§.(1)  A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei


a./ bevételi főösszegét :   77.329.506 Ft-ban

b./ kiadási  főösszegét  :  77.329.506 Ft-ban  állapítja meg.”


2.§.

Malomsok község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2018.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                     

„(5) Az önkormányzat a kiadások között 21.410.906,- Ft általános tartalékot állapít meg.A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

3.§

Malomsok község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2018.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                      

„(7)Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évben engedélyezett létszámát 8 főben, az alábbiak szerint határozza meg:

- Önkormányzat 2 fő

- a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 6 fő  (8 órás)

állapítja meg a képviselő-testület.”

 

4.§.

A R. 1,2.,.,2/1.,2/2.,4.,7.,8.,12. számú mellékletei helyébe e rendelet , 1,2.,.,2/1.,2/2.,4.,7.,8.,12. sz. mellékletei lépnek.


5.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.                                   Hegyiné Böröcz Adél                Fintáné Dóra Mária

                                                jegyző                                polgármester                                            


A rendelet kihirdetve:

Malomsok, 2019. május 30.

                       


Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                  jegyző                          Csatolmányok

Megnevezés méret
Módosított kv-i rendelet mellékletei
74 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!