nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-01 -tól
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számáról

Úrhida Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

17/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletea helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számáról


Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Helyi népszavazást a település választópolgárai huszonöt százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § Hatályát veszti a a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 12/1998. (V.10.) önkormányzati rendelet.
                 Bognár József                                                                 dr. Boda Zsuzsanna

                polgármester                                                                             jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!