• Tartalom

34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet

34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet

a köznevelés szabályozására vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2014.09.01.

Az 1–2. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 3. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), e), g), h), m), és p) pontjában,

a 4–7. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 8. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés g), h) és n) pontjában,

a 9. § tekintetében a nemzeti köznevelés tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 10. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a szakképzés és az állami tankönyvtámogatás rendje tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői
és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet módosítása

1–2. §2

2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

3. §3

3. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása

4–5. §4

szerint módosul.

4. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

8. §5

5. A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosítása

9. §6

6. Hatályon kívül helyező rendelkezés

10. §7

7. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6–7. §, valamint a 2–11. melléklet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez8

2. melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez

3. melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez

4. melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez

5. melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez

6. melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez

7. melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez

8. melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez

9. melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez

10. melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez

11. melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez

12. melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez9

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. szeptember 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére