• Tartalom

1/2018. (I. 3.) IM rendelet

1/2018. (I. 3.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról

2019.12.24.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában,

a 6. § tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § d) pontjában,

a 24. § és a 28. §, valamint az 1–37. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és

a 29. §, valamint a 38–39. melléklet tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A választási irodák tagjainak oktatása

1. § A választási iroda tagjait a feladataik ellátására fel kell készíteni. A felkészítésen való részvétel kötelező. A felkészítésért a választási iroda vezetője felelős.

2. A választási informatikai rendszer

2. § (1) A választási informatikai rendszer (a továbbiakban: informatikai rendszer) e rendelet vonatkozásában a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban: Ve.) meghatározott választási feladatok végrehajtásában részt vevő és azokat kiszolgáló szervezetek által működtetett informatikai infrastruktúra és választási alkalmazói rendszerelemek összessége.

(2) A választási informatikai infrastruktúra elemei lehetnek különösen:

a) a választási célú dedikált informatikai eszközök,

b) az elektronikus anyakönyvi rendszer informatikai eszközrendszere (a továbbiakban: CSAK),

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, és azok kirendeltségeiként működő járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) informatikai eszközei,

d) az okmányirodák, valamint az okmányirodai funkciókat is ellátó kormányablakok (a továbbiakban együtt: okmányiroda) informatikai eszközei,

e) a külképviseletek informatikai eszközei és

f) az a)–e) pontban meghatározott informatikai eszközöket összekötő adatátviteli hálózatok.

(3) A választási alkalmazói rendszerek elemei lehetnek különösen: a szavazókörök kezelését, a névjegyzékek vezetését, az ajánlás-ellenőrzést, a jelöltek és jelölő szervezetek nyilvántartását, a szavazatösszesítést, az eredménymegállapítást, a logisztikai és pénzügyi lebonyolítást, valamint a választási szervek közötti kommunikációt támogató alkalmazói szoftverrendszerek.

3. § (1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák (a továbbiakban: OEVI), valamint a helyi választási irodák (a továbbiakban: HVI) az informatikai rendszert a választási célú dedikált informatikai eszközök, szükség esetén a CSAK igénybevételével érik el.

(2) A választási informatikai feladatok ellátására – az üzembiztonság és a hatékony munkavégzés érdekében – a HVI vezetőjének kérésére, a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetőjének döntése alapján az okmányirodai infrastruktúra is igénybe vehető. Ha a TVI vezetője az okmányirodai infrastruktúra bevonásáról dönt, erről haladéktalanul értesíti a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elnökét és az igénybevétel helye szerint illetékes kormánymegbízottat.

(3) Közös önkormányzati hivatalt működtető települések esetében – a HVI vezetőjének kezdeményezésére – a TVI vezetője a székhely településtől eltérő településen is engedélyezheti az adatfeldolgozási feladatok elvégzését. Ebben az esetben a TVI vezetője gondoskodik az új adatfeldolgozó hely regisztrálásáról.

(4) A TVI az informatikai rendszer elérésére a választási célú dedikált informatikai eszközöket, a CSAK-ot, illetve az okmányirodai infrastruktúrát használhatja.

4. § Az informatikai rendszert kell használni

a) a választási szervek adatainak rögzítéséhez,

b) a szavazókörök kezeléséhez,

c) a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez, a központi névjegyzék kérelmek alapján történő továbbvezetéséhez,

d) a szavazóköri névjegyzék, a külképviseleti névjegyzék, a levélben szavazók névjegyzéke, valamint a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének összeállításához, továbbvezetéséhez, a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntés meghozatalához,

e) a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához,

f) a szavazóköri névjegyzékből történő adatszolgáltatás elkészítéséhez,

g) az értesítők elkészítéséhez,

h) a jelölő szervezetek, jelöltek és listák adatainak nyilvántartásához,

i) az ajánlóívek elkészítéséhez, az ajánlások ellenőrzéséhez,

j) a szavazólapok adattartalma jóváhagyásának támogatására és a nyomdai adatátadáshoz,

k) a központi előállítású nyomtatványok és egyéb választási anyagok megrendelésével, gyártatásával, szállításával, átvételével és elosztásával összefüggő logisztikai feladatok ellátásához,

l) a szavazóköri jegyzőkönyvek, a szavazóköri névjegyzék a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, valamint a külképviseleti névjegyzék szavazóhelyiségbe kerülő példányának, továbbá a levélben szavazók jegyzékének nyomtatásához, valamint a nyomtatás és hitelesítés megtörténtéről szóló értesítés továbbításához,

m) a rendkívüli események, a napközbeni részvételi adatok, valamint a szavazás lezárásának jelentéséhez,

n) a jegyzőkönyvek rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,

o) a levélben leadott szavazási iratok ellenőrzéséhez,

p) a választási eredmény előzetes tájékoztató adatainak előállításához,

q) a választási eredmény megállapításának támogatásához,

r) a bírságokkal kapcsolatos feladatok ellátásához,

s) a beérkezett jogorvoslati kérelmek adatainak rögzítéséhez, a kifogások és a fellebbezések áttételéhez, a fellebbezések felterjesztéséhez, valamint

t) az ajánlóíveken szereplő, ellenőrzött ajánlásokhoz tartozó személyes adatokról történő tájékoztatáshoz.

3. A szavazatok megszámlálását támogató informatikai alkalmazás

5. § Az NVI a hatáskörébe tartozó szavazatszámlálást megelőzően a beérkezett szavazatokat informatikai alkalmazás igénybevételével előzetesen megszámlálja, és annak eredményét előzetes tájékoztató adatként közzéteszi.

4. A választási eredmény országosan összesített adatai

6. § A választási eredmény országosan összesített adatai:

a) a névjegyzék zárásakor a szavazóköri névjegyzékben, a levélben szavazók névjegyzékében, a külképviseleti névjegyzékben lévő választópolgárok száma,

b) a választópolgárok száma a névjegyzék zárásakor összesen, továbbá nemzetiségenként,

c) a szavazókörökben és a külképviseleteken szavazóként megjelent választópolgárok száma,

d) a határidőben beérkezett szavazási iratok száma, az érvényes szavazási iratok száma,

e) az urnában lévő lebélyegzett szavazólapok és az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok száma,

f) az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok és az érvényes szavazási iratokban lévő érvénytelen szavazólapok száma,

g) az érvényes szavazatok száma jelöltenként és listánként,

h) a megszerzett mandátumok száma listánként, valamint

i) a mandátumot szerzett egyéni választókerületi jelöltek és listás jelöltek neve.

5. A kormányhivatalok feladatai

7. § (1) A kormányhivatal a választási feladatok ellátása érdekében a TVI, az OEVI, valamint a HVI vezetője számára – megállapodás alapján – biztosítja

a) a megfelelő számú, a kormányhivatallal állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő választási iroda tagjává történő megbízásának lehetőségét, valamint

b) a választási iroda tagjának közreműködését a választási feladatok ellátásában, a választási iroda vezetőjének rendelkezése szerint.

(2) A kormányhivatal a TVI, az OEVI, illetve a HVI részére – megállapodás alapján – rendelkezésre bocsátja

a) az okmányirodai infrastruktúrát az okmányirodákban,

b) a választási informatikai hálózat eléréséhez szükséges eszközöket, valamint

c) az a) és b) pontban foglaltak igénybevételéhez szükséges kiemelt rendelkezésre állást.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő állandó választási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) a választási informatikai rendszerekhez kapcsolódó helpdesk feladatok támogatása,

b) az informatikai rendszerekkel kapcsolatos oktatási feladatok támogatása.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő időszakos választási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) ajánlóívek nyomtatása,

b) ajánlások ellenőrzése,

c) az egyéni jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatrögzítés,

d) a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítése, valamint

e) a választási eredményt megállapító jegyzőkönyv összeállításához szükséges ellenőrzési feladatok ellátása.

(5) A választási iroda és a kormányhivatal együttműködik a választási feladatok határidőre történő elvégzése érdekében. A választási feladatok határidőre történő elvégzése elsőbbséget élvez a kormányhivatal egyéb feladataival szemben.

(6) A választási iroda tagjává történő megbízása esetén a kormányhivatallal állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő is a választási iroda tagjával megegyező díjazásra jogosult.

5/A. 1 A szavazatszámláló bizottság feladatainak külön helyiségben történő ellátása

7/A. § A Ve. 78. §-a alapján kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottsága a szavazás lebonyolításával kapcsolatos feladatait ugyanazon épületen belül egyidejűleg több, külön helyiségben végzi, ha a szavazás folyamatos lebonyolítása és legkésőbb 19.30 órára történő lezárása csak így biztosítható, és

a) helyiségenként legalább három választott szavazatszámláló bizottsági tag és egy jegyzőkönyvvezető folyamatos jelenléte, valamint

b) a mozgóurna vagy mozgóurnák kiviteléhez szükséges számú további szavazatszámláló bizottsági tagok rendelkezésre állása

biztosított.

II. Fejezet

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

8. § Minden önálló önkormányzati hivatallal rendelkező településen önálló HVI működik. Közös önkormányzati hivatalt működtető településeken a HVI feladatait közös HVI látja el.

6. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

9. § (1) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) az informatikai rendszerben dönt a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelemről, a döntés aláírás és bélyegzőlenyomat nélkül érvényes,

b) az informatikai rendszerben biztosítja a szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét,

c) közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,

d) előkészíti a szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) tagjainak, póttagjainak választását,

e) fogadja az SZSZB megbízott tagjának bejelentését, ellenőrzi választójogát,

f) gondoskodik az SZSZB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

g) helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza

ga) az SZSZB tagjainak, egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) tagjainak, valamint a HVI vezetőjének nevét,

gb) a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

h) az SZSZB, illetve a HVB és a HVI tagjainak adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

i) előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,

j) gondoskodik a nyomtatványok rendelkezésre állásáról,

k) fogadja a központilag biztosított szavazási kellékeket, azokat tételesen ellenőrzi, és gondoskodik biztonságos megőrzésükről,

l) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,

m) a szavazóköri névjegyzék lezárását követően kinyomtatja a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét és a szavazóköri jegyzőkönyveket,

n) a szavazást megelőző napon előkészíti és tételenként – átvételi elismervénnyel – átadja az SZSZB elnöke vagy helyettese részére a szavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványokat, iratokat, bélyegzőt és egyéb kellékeket, valamint

o) tájékoztatja az SZSZB-t a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról.

(2) A HVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti, továbbá a nyomtatásról és a hitelesítésről, valamint a szavazóköri jegyzőkönyv kinyomtatásáról az informatikai rendszerben tájékoztatja az NVI-t.

(3) A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet (a továbbiakban: Knr.) 1. melléklet 1. pontjában meghatározott település HVI-je a személyazonosság – magyar vagy más hatóság által kiállított, a személyazonosság igazolására alkalmas okmány alapján történő – ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak.

7. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

10. § (1) Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében,

b) az SZSZB döntése alapján gondoskodik a szavazóköri névjegyzék kezeléséről, a visszautasítottak jegyzéke és a mozgóurnát kérők jegyzéke vezetéséről,

c) 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 és 17.00 és 18.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról,

d) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja a HVI vezetőjéhez,

e) a szavazás befejezéséről telefonon, elektronikus levélben vagy telefaxon haladéktalanul tájékoztatja a HVI-t,

f) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv kiállításában,

g) a szavazóköri jegyzőkönyv kiállítását követően annak adattartalmát – a HVI vezetőjének utasítása szerint – telefonon, elektronikus levélben vagy telefaxon azonnal továbbítja a HVI-hez,

h) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv, a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyvek, valamint az SZSZB határozatai másolatainak előállításában és az SZSZB megbízott tagjai részére történő átadásában, továbbá

i) közreműködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

(2) Az egy szavazókörrel rendelkező település HVB-je, továbbá a Ve. 78. §-a szerint kijelölt szavazókör SZSZB-je mellett működő jegyzőkönyvvezető

a) a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékon feltünteti annak tényét, ha az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a Ve. 257. § (1b) bekezdése alapján csak egyéni választókerületi szavazólapon szavaz, továbbá

b) közreműködik az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítéknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

(3) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) továbbítja az SZSZB részére a névjegyzék lezárását követően beérkező mozgóurna iránti igényeket,

b) a jegyzőkönyvvezetőtől fogadja és – ellenőrzést követően – az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti

ba) a napközbeni részvételi adatokat,

bb) a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket,

bc) a szavazás lezárásának időpontját,

bd) a szavazóköri jegyzőkönyv (1) bekezdés g) pontja szerint beérkező adatait; amennyiben adathiány van a szavazóköri jegyzőkönyvben, vagy az adatrögzítés során az informatikai rendszer összefüggés-hibát vagy egyéb hibát jelzett, a HVI vezetője a jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t a jegyzőkönyv javítása érdekében,

c) átvételi elismervénnyel átveszi az SZSZB-től a szavazóurnákat, a szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint az egyéb választási iratokat és kellékeket,

d) az átvett szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét, és a jegyzőkönyv javítását követően szükség esetén gondoskodik az adatok informatikai rendszerben történő javításáról, továbbá

e) a szavazóköri jegyzőkönyvek adattartalmát összeveti az informatikai rendszerben tárolt adatokkal, eltérés esetén gondoskodik az informatikai rendszerben tárolt adatok javításáról.

8. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

11. § A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) gondoskodik az SZSZB-ktől átvett választási iratok biztonságos tárolásáról,

b) a szavazást követő – az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör esetében a kiállítását követő – három napon keresztül biztosítja a szavazóköri jegyzőkönyvek második példányának, valamint a határozatok nyilvánosságát,

c) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait, valamint az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítékot a TVI vezetője által meghatározottak szerint továbbítja az OEVI-hez,

d) az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv második példányát az OEVI vezetője által meghatározottak szerint legkésőbb a szavazást követő hatodik napig továbbítja az OEVI-hez,

e) az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv második példányát a választás eredményének jogerőre emelkedését követően fogadja az OEVI-től, valamint

f)2 a szavazólapokat és egyéb választási iratokat a polgármesteri hivatalban a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy befejezése után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti.

III. Fejezet

KÜLKÉPVISELETI VÁLASZTÁSI IRODA

9. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást megelőzően

12. § (1) A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) átadja a megfigyelőnek a kitűzőt, valamint tájékoztatja jogairól és kötelezettségeiről,

b) ellátja a külképviseleti szavazással és a levélben szavazással kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,

c) biztosítja a szavazóhelyiséget, annak felszerelését, valamint a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket,

d) szabályszerűen berendezi a szavazóhelyiséget,

e)3 a külképviselet épületében a szavazást megelőző tizenötödik naptól

ea) külön urnát biztosít a levélben szavazók válaszborítékjának leadására, amelyet a válaszboríték leadására rendelkezésre álló időben folyamatosan felügyel,

eb) a postai úton a KÜVI-hez beérkező válaszborítékokat megszámlálja és az urnába helyezi, és erről külön – a postai úton beérkezett válaszborítékok számát is tartalmazó – jegyzőkönyvet vesz fel,

ec) a válaszboríték leadására rendelkezésre álló nyitvatartási idő elteltét követően felbontja az urnát, megszámlálja az aznap az urnába helyezett válaszborítékokat, és azokat becsomagolja úgy, hogy a csomagolás megsértése nélkül ne lehessen a csomag tartalmát megváltoztatni,

ed) az aznap az urnába helyezett válaszborítékok számát rögzíti az informatikai rendszerben,

f) az NVI-hez való továbbításukig gondoskodik a válaszborítékokat tartalmazó csomagok biztonságos helyen történő őrzéséről,

g) kinyomtatja a külképviseleti névjegyzéket,

h) kinyomtatja a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyvet,

i) a külképviseleti névjegyzék kinyomtatásáról és hitelesítéséről, valamint a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyv kinyomtatásáról az informatikai rendszerben tájékoztatja az NVI-t, valamint

j) gondoskodik a szavazólapok, az egyéb választási iratok, továbbá a szavazáshoz szükséges kellékek biztonságos őrzéséről.

(2) A KÜVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – a kinyomtatott külképviseleti névjegyzéket az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti.

(3) A Knr. 1. melléklet 2. pontjában meghatározott külképviseleten működő KÜVI

a) kinyomtatja és hitelesíti a szavazási levélcsomagot a külképviseleten átvevő választópolgárok jegyzékét, és erről az informatikai rendszerben tájékoztatja az NVI-t, valamint

b) a személyazonosság – magyar vagy más hatóság által kiállított, a személyazonosság igazolására alkalmas okmány alapján történő – ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a jegyzéken szereplő választópolgárnak.

10. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazás napján

13. § A KÜVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) a szavazás megkezdéséről és lezárásáról az informatikai rendszerben tájékoztatja az NVI-t,

b) ellátja a 12. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt feladatokat,

c) ellátja a szavazással és a külképviseleti névjegyzék kezelésével kapcsolatos feladatokat,

d) vezeti a visszautasítottak jegyzékét,

e) az informatikai rendszerben rögzíti a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyv adatait,

f) két példányban kiállítja a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyvet,

g) a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyv adatait haladéktalanul rögzíti az informatikai rendszerben,

h) a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyv első példányát, a visszautasítottak jegyzékét, a rontott szavazólapokat tartalmazó lezárt borítékot, valamint a rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket elhelyezi az urnában, és az urnát lezárja úgy, hogy ne lehessen abba szavazólapot elhelyezni vagy abból szavazólapot eltávolítani, valamint

i) a KÜVI tevékenysége ellen benyújtott kifogást az informatikai rendszerben azonnal továbbítja az NVI-hez.

11. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást követően

14. § A KÜVI

a) gondoskodik a lezárt urna és a válaszborítékokat tartalmazó csomagok NVI-hez szállításáról,

b) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyv második példányának nyilvánosságát, továbbá

c)4 a választási iratokat a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy befejezése után a választási iratokat megsemmisíti.

IV. Fejezet

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

12. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

15. § Az OEVI – a 9. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) átveszi az ajánlóív iránti igényt tartalmazó nyomtatványokat, azokat ellenőrzi, és az igénylő figyelmét felhívja az esetleges hiányokra, a nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki, továbbá az igénybejelentő nyomtatványt az informatikai rendszerben regisztrálja,

b) az informatikai rendszerből kinyomtatja, és átvételi elismervény ellenében átadja az igénylő részére az ajánlóíveket,

c)5 átveszi az ajánlóíveket, a jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges formai hiányosságokra, a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

d) ellenőrzi, hogy a jelölt, illetve a jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak (a továbbiakban: OEVB), ha a jelölt, illetve a jelölő szervezet nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,

e)6 az ajánlóíveken adott ajánlásokat – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a szavazóköri névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy

ea) az ajánlóív eredeti-e,

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,

ed) egyeznek-e a választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a szavazóköri névjegyzék adataival,

ee) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és az ajánlóív leadása közötti időszak bármely napján – választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott,

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször,

f) átveszi a jelöltek fényképét tartalmazó JPEG kiterjesztésű, 240 × 340 pixel felbontású, álló formátumú fájlokat, és azokat feltölti az informatikai rendszerbe,

g) az informatikai rendszerben regisztrálja az OEVB-nek a jelölt nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntését, a jogorvoslat benyújtását, valamint az OEVB, bíróság jogerős döntését,

h) a beérkezett jogorvoslati kérelem adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

i)7 a beérkezett fellebbezést az informatikai rendszerben felterjeszti az elbírálására jogosult választási bizottsághoz,

j) az interneten közzéteszi az OEVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét,

k) bejelentett igény alapján, az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait elektronikus adathordozón átadja a jelöltnek,

l) előkészíti az OEVB tagjainak, póttagjainak választását,

m) fogadja az OEVB megbízott tagjának bejelentését, ellenőrzi választójogát,

n) gondoskodik az OEVB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

o) helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza

oa) az OEVB tagjainak és az OEVI vezetőjének nevét,

ob) az OEVB és az OEVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

p) az OEVB és az OEVI tagjainak adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

q) tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az ellenőrzött ajánlások között,

r) segítséget nyújt az OEVB-nek a külképviseleten és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálását végző SZSZB kijelöléséhez, a kijelölés eredményét rögzíti az informatikai rendszerben,

s) ellátja a jelöltek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

t) előterjeszti az OEVB részére az egyéni választókerületi szavazólap tervezetét annak adattartalmának jóváhagyása céljából,

u) tájékoztatja a HVI-ket a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról,

v) kinyomtatja az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB számára a szavazásnapi jegyzőkönyvet, valamint

w) a személyazonosság – magyar vagy más hatóság által kiállított, a személyazonosság igazolására alkalmas okmány alapján történő – ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak.

13. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda további feladatai a szavazás napján

16. § Az OEVI – a 10. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) a levélben szavazók válaszborítékainak fogadása körében

aa) 6.00 és 19.00 óra között a székhelyén külön urnát biztosít, amelyet folyamatosan felügyel,

ab) 19.00 órát követően felbontja az urnát, megszámlálja a leadott válaszborítékokat, és azokat szállítóborítékba zárja úgy, hogy annak megsértése nélkül ne lehessen a szállítóboríték tartalmát megváltoztatni,

ac) a leadott válaszborítékok számát az informatikai rendszerben jelenti az NVI-nek,

b) átveszi a külföldön és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör SZSZB-jétől a lezárt urnát,

c) a beérkezett jogorvoslati kérelmet, valamint az OEVB kifogás alapján hozott határozatát rögzíti az informatikai rendszerben,

d) a beérkezett fellebbezést az informatikai rendszerben felterjeszti az NVB-hez,

e) gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik a vészhelyzet esetére előírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, és ezekről az intézkedésekről tájékoztatja a TVI, valamint a HVI vezetőjét, továbbá

f) tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az ellenőrzött ajánlások között.

14. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda további feladatai a szavazás napját követően

17. § Az OEVI – a 11. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) átveszi a HVI-től a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait, valamint az átjelentkezéssel szavazók szavazatait tartalmazó szállítóborítékokat,

b) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányainak adattartalmát összeveti az informatikai rendszerben tárolt adatokkal, eltérés esetén gondoskodik az informatikai rendszerben tárolt adatok javításáról; az ellenőrzés megtörténtének tényét rögzíti az informatikai rendszerben; ha a jegyzőkönyv formailag vagy tartalmilag hibás, a HVI vezetője útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t a jegyzőkönyv javítása érdekében,

c) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait, az átjelentkezéssel szavazók szavazatait tartalmazó szállítóborítékokat, valamint a levélben szavazók válaszborítékait tartalmazó csomagot az NVI elnökének rendelkezése szerint továbbítja az NVI-hez,

d) gondoskodik a külföldön és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör urnájának biztonságos őrzéséről,

e) a TVI vezetője által meghatározottak szerint átveszi a HVI-től a szavazóköri jegyzőkönyvek második példányait,

f) az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó csomagot átveszi az NVI-től,

g) megszervezi az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB ülését,

h) kinyomtatja az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB szavazóköri jegyzőkönyveit, a nyomtatásról az OEVI vezetője az informatikai rendszerben tájékoztatja az NVI-t,

i) átadja az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB elnöke részére a lezárt urnát, az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó csomagot, valamint az informatikai rendszerből kinyomtatott szavazóköri jegyzőkönyveket,

j) az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB által kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek adatait haladéktalanul rögzíti az informatikai rendszerben,

k) az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint a választás egyéni választókerületi eredményét tartalmazó jegyzőkönyv informatikai rendszerből kinyomtatott tervezetét az OEVB rendelkezésére bocsátja,

l) az egyéni választókerületi választási eredményt az OEVB jegyzőkönyve alapján rögzíti az informatikai rendszerben,

m) az egyéni választókerületi választási eredményt megállapító jegyzőkönyv első példányát, valamint az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB által kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek első példányát – az NVI elnökének rendelkezése szerint – továbbítja az NVI-hez,

n) a beérkezett jogorvoslati kérelmet, valamint az OEVB kifogás alapján hozott határozatát rögzíti az informatikai rendszerben,

o) a beérkezett fellebbezést az informatikai rendszerben felterjeszti az NVB-hez,

p) előkészíti az egyéni választókerületi megbízólevelek átadását,

q) tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az ellenőrzött ajánlások között,

r) a szavazóköri jegyzőkönyvek második példányait megküldi a HVI-nek, továbbá

s)8 a választási iratokat a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy befejezése után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti.

V. Fejezet

TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

18. § A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) ellenőrzi és irányítja az OEVI-k és a HVI-k tevékenységét,

b) felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok kijavítása érdekében, valamint

c) a HVI-k tevékenységének irányításához, illetve feladataik végrehajtásának ellenőrzéséhez az illetékes OEVI vezetőjének közreműködését igénybe veheti.

15. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

19. § A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) nyilvánosságra hozza a TVI vezetőjének nevét, valamint a TVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

b) a TVI tagjainak adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

c) megszervezi az OEVI-k és a HVI-k vezetőinek oktatási terv alapján történő képzését,

d) meghatározza a központilag biztosított kellékek szállításának és átvételének rendjét,

e) kiadja a szavazóköri jegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos utasítását, valamint

f) elkészíti az üzemzavar esetére irányadó intézkedési tervet.

16. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

20. § A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) gondoskodik az üzemzavar elhárításáról, szükség esetén gondoskodik a tartalékmegoldások alkalmazásáról, és erről tájékoztatja az NVI elnökét, valamint

b) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.

VI. Fejezet

KÖZPONTI FELADATOK

17. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

21. § (1) Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) a választás alapadatait rögzíti az informatikai rendszerben,

b) gondoskodik a KÜVI-k és a TVI-k vezetőinek oktatásáról,

c) biztosítja a HVI-k részére a központi és a szavazóköri névjegyzék elérését,

d) nemzetiségenkénti bontásban közzéteszi a szavazást megelőző negyvennyolcadik napon a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok számát,

e) átveszi a jelölő szervezet, illetve a lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, a bejelentést az informatikai rendszerben rögzíti,

f) az NVB-nek a jelölő szervezet, illetve a lista nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntését, a jogorvoslat benyújtását, valamint az NVB és a Kúria jogerős döntését az informatikai rendszerben rögzíti,

g) átveszi a jelölő szervezet jelképét tartalmazó, 300 dpi minőségű, fekvő, 472 × 236 pixel méretű, TIFF, JPG vagy PNG fájlformátumú fájlokat, továbbá a jelöltek fényképét tartalmazó, JPEG kiterjesztésű, 240 × 340 pixel felbontású, álló formátumú fájlokat, és gondoskodik azok feltöltéséről az informatikai rendszerbe,

h) bejelentett igény alapján, az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait elektronikus adathordozón átadja a jelölő szervezetnek,

i) a h) pont szerinti befizetések érdekében a választások hivatalos honlapján közzéteszi fizetési számlaszámát,

j) előkészíti a listák sorsolását,

k) irányítja a szavazólapok tartalmának jóváhagyásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, a nyomdai adatátadás folyamatát,

l) adatot szolgáltat az NVB részére a jelölő szervezetek részére járó költségvetési támogatás megállapításához,

m) megküldi a kincstárnak a jelöltek, jelölő szervezetek költségvetési támogatásához szükséges adatokat,

n) a jelölő szervezet, illetve a jelölt nemzetiségi nevét rögzíti az informatikai rendszerben,

o) a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számára postai úton megküldi a szavazási levélcsomagot, vagy azt eljuttatja a választópolgár által megjelölt külképviseletre vagy településre; a szavazási levélcsomagban olyan válaszborítékot küld meg, illetve juttat el a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok részére, amely belföldön és külföldön egyaránt bérmentesítés nélkül feladható,

p) megküldi a könnyített formában megírt tájékoztató anyagot az azt igénylő választópolgároknak,

q) fogadja az NVB-be megbízott tagok, a Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelők, valamint a külképviseleti megfigyelők bejelentését, ellenőrzi azok választójogát,

r) gondoskodik az NVB megbízott tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

s) nyilvánosságra hozza az NVB tagjainak és az NVI elnökének nevét, valamint az NVB és az NVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

t) a választások hivatalos honlapján közzéteszi a többi választási iroda vezetőjének nevét, és a választási irodák hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

u) a választások hivatalos honlapján közzéteszi az NVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét,

v) a jelöltek választójogát folyamatosan ellenőrzi, a jelölt passzív választójogának megszűnéséről tájékoztatja az illetékes OEVB-t, illetve az NVB-t, továbbá

w) legkorábban a szavazást megelőző hatodik napon megkezdi a levélben leadott szavazási iratok ellenőrzését.

(2) Az NVI elnöke – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) meghatározza az igazgatási és informatikai próbák időpontjait, feladatait, résztvevőit, valamint

b) kiadja a jegyzőkönyvek és egyéb választási iratok továbbításával kapcsolatos utasítását.

18. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napján

22. § Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) működteti a Választási Központot,

b) működteti a választási információs rendszert,

c) ügyeletet tart a külképviseleti szavazás ideje alatt,

d) nyilvánosságra hozza a napközbeni részvételi jelentések és a napközben történt rendkívüli események adatait, azokról tájékoztatja az NVB-t,

e) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat, valamint

f) fogadja a KÜVI-től a rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket és a szavazás lezárásáról kiállított jegyzőkönyvek informatikai rendszerben rögzített adatait, valamint a benyújtott kifogásokat.

19. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját követően

23. § (1) Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat,

b) fogadja a KÜVI-ktől érkező urnákat, valamint a levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat tartalmazó csomagokat, gondoskodik azok őrzéséről,

c) a szavazást követő napon fogadja az OEVI-ktől a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait, az átjelentkezéssel leadott szavazatokat tartalmazó szállítóborítékokat, valamint a levélben leadott szavazatokat tartalmazó szállítóborítékokat,

d) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányainak adattartalmát összeveti az informatikai rendszerben tárolt adatokkal, szükség esetén a HVI útján gondoskodik az adatok informatikai rendszerben történő javításáról,

e) országgyűlési egyéni választókerületenként csoportosítja a külképviseleteken leadott, valamint az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó lezárt borítékokat, és átadja az OEVI vezetőjének, vagy az általa megbízott tagjának,

f) beszkenneli a levélben szavazók szavazólapjait, és informatikai alkalmazás segítségével elvégzi a szavazatok megszámlálását,

g) a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

h) a szavazást megelőző nap 24.00 órát követően beérkező szavazási iratokat – a b) és c) pont szerinti szavazási iratok kivételével – a megsemmisítésükig felbontás nélkül, biztonságos helyen tárolja,

i) fogadja az országgyűlési egyéni választókerületi eredményt megállapító jegyzőkönyveket,

j) adatokat szolgáltat az NVB részére a választási eredmény megállapítása, illetve közzététele céljából,

k) az országos listás választás eredményét megállapító jegyzőkönyv adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

l) előkészíti az országos listás megbízólevelek átadását,

m) gondoskodik a választás eredményének a Magyar Közlönyben történő közzétételéről,

n)9 a választási iratokat a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy befejezése után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti, továbbá

o)10 a jegyzőkönyvek első példányát a szavazást követő kilencvenedik nap elteltével, illetve büntetőeljárás esetén az ügy befejezése után átadja a Magyar Nemzeti Levéltárnak.

(2) Az NVI elnöke utasítást ad az adatfeldolgozási feladatok elvégzésének, valamint a számítógépes rendszer működtetésének befejezésére.

VI/A. Fejezet11

IDŐKÖZI VÁLASZTÁS

23/A. § (1) Az időközi választáson nem kell alkalmazni az 5. §-ban, a 6. §-ban, a 9. § (3) bekezdésében, a 10. § (2) bekezdésében, a 11. § d) és e) pontjában, a 12. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint (3) bekezdésében, a 13. § b) pontjában, a 15. § w) pontjában, a 16. § a) pontjában, a 17. § e) pontjában, a 21. § (1) bekezdés d), h), j), l), n) o), q–s) és w) pontjában, a 22. § a) pontjában, a 23. § (1) bekezdés c) pontjában, f)–h) pontjában és j)–m) pontjában foglalt rendelkezéseket.

(2) A 21. § (1) bekezdés e)–g) pontjában foglalt feladatokat az időközi választáson az OEVI látja el.

(3)12 Az időközi választáson az egy szavazókörös településen és az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörben

a)13 az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok adatait a 40. melléklet szerinti névjegyzéken, illetve a 41. melléklet szerinti jegyzéken kell feltüntetni,

b) a 25. melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell használni.

VII. Fejezet

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSBAN HASZNÁLANDÓ NYOMTATVÁNYOK

24. §14 Az országgyűlési képviselők választásán használandó nyomtatványok mintáit az 1–42. melléklet állapítja meg.

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

26. §15 E rendeletnek az egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2018. (IX. 7.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését16 követően kitűzött választásokon kell alkalmazni.

27. §17

28. §18

29. §19

30. §20

36. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez22

39. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez25

40. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez26

Névjegyzék az országgyűlési képviselők időközi választásán
NÉVJEGYZÉK 1. oldal
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA
(a szavazás napja)
(TELEPÜLÉS)
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör, (szavazóhelyiség címe)*
9K10204_0

 

A választópolgárok adatai

A szavazólap átvételének igazolása

1.

(név)
(születési név)**
(lakcím)***
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

2.

(név)
(születési név)
(lakcím)***
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

3.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

4.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

5.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

6.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

7.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

8.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

9.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

10.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

11.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

12.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

13.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

14.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

15.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

* A szavazóhelyiség címe csak a névjegyzék első oldalán, az összesítő lap csak a névjegyzék utolsó oldalán jelenik meg.
** A születési nevet csak abban az esetben kell feltüntetni, ha eltér a viselt névtől.
*** A lakóhely, annak hiányában a tartózkodási hely címe.
ÖSSZESÍTŐ LAP
9K10204_1

 

1.

A névjegyzékben és mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma (= 2 + 3)

A:

 

2.

A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma

 

 

3.

A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma

 

 

4.

Szavazóként megjelent választópolgárok száma (= 5 + 6)

F:

 

5.

A névjegyzéken lévő aláírások száma

 

 

6.

A mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén és pótlapjain lévő aláírások száma”

 

41. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez27

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke az országgyűlési képviselők időközi választásán
MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE 1. oldal
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA
(a szavazás napja)
(TELEPÜLÉS)
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör, (szavazóhelyiség címe)*
9K10206_0

 

A választópolgárok adatai

A szavazólap átvételének igazolása

1.

(név)
(születési név)**
(lakcím)***
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)

(személyi azonosító)

2.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)

(személyi azonosító)

3.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)

(személyi azonosító)

4.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)

(személyi azonosító)

5.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)

(személyi azonosító)

6.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)

(személyi azonosító)

7.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)

(személyi azonosító)

8.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)

(személyi azonosító)

9.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)

(személyi azonosító)

10.

(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)

(személyi azonosító)

* A szavazóhelyiség címe csak a névjegyzék első oldalán jelenik meg.
** A születési nevet csak abban az esetben kell feltüntetni, ha eltér a viselt névtől.
*** A lakóhely, annak hiányában a tartózkodási hely címe.

42. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez28

Külképviseleti névjegyzék az országgyűlési képviselők időközi választásán
KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK 1. oldal
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA
(a szavazás napja)
(külképviselet)
(szavazóhelyiség címe)*
9K10207_0

 

A választópolgárok adatai

A szavazólap átvételének igazolása

1.

(név)
(születési név)**
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

(OEVK)

2.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

(OEVK

3.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

(OEVK)

4.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

(OEVK)

5.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

(OEVK)

6.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

(OEVK)

7.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

(OEVK)

8.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

(OEVK)

9.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

(OEVK)

10.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

(OEVK)

11.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

(OEVK)

12.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

(OEVK)

13.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

(OEVK)

14.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

(OEVK)

15.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

(OEVK)

A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: (…)

Szavazóként megjelent választópolgárok száma
(aláírások száma a külképviseleti névjegyzéken összesen):

F

* A szavazóhelyiség címe csak a névjegyzék első oldalán, az összesítő mezők csak a névjegyzék utolsó oldalán jelennek meg.
** A születési nevet csak abban az esetben kell feltüntetni, ha eltér a viselt névtől.
1

Az 5/A. alcímet (7/A. §) a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 32. §-a iktatta be.

2

A 11. § f) pontja a 16/2018. (VI. 22.) IM rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 12. § (1) bekezdés e) pont nyitó szövegrésze a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 37. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 14. § c) pontja a 16/2018. (VI. 22.) IM rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 15. § c) pontja a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 33. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 15. § e) pontja a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 33. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 15. § i) pontja a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 33. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 17. § s) pontja a 16/2018. (VI. 22.) IM rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 23. § (1) bekezdés n) pontja a 16/2018. (VI. 22.) IM rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 23. § (1) bekezdés o) pontja a 16/2018. (VI. 22.) IM rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

11

A VI/A. fejezetet (23/A. §) a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 34. §-a iktatta be.

12

A 23/A. § (3) bekezdését a 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 30. §-a iktatta be.

13

A 23/A. § (3) bekezdés a) pontja a 34/2019. (XII. 23.) IM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 24. § a 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 31. §-ával megállapított, a 34/2019. (XII. 23.) IM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 35. §-a iktatta be.

16

A hatálybalépés időpontja 2018. szeptember 8.

17

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 36. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 32. § (2) bekezdése iktatta be.

23

A 37. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 32. § (2) bekezdése iktatta be.

24

A 38. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 32. § (2) bekezdése iktatta be.

25

A 39. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 32. § (2) bekezdése iktatta be.

26

A 40. mellékletet újonnan a 34/2019. (XII. 23.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

27

A 41. mellékletet a 34/2019. (XII. 23.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

28

A 42. mellékletet a 34/2019. (XII. 23.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére