Jht. – 1997. évi XXX. törvény

a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről

Jöt. – 2003. évi CXXVII. törvény

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Jszr. – 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

a jogszabályszerkesztésről

Jtcsr. – 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

Jtv. – 2012. évi XCIII. törvény

a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

Jtvr. – 1983. évi 3. törvényerejű rendelet

a jogtanácsosi tevékenységről