Vámtv. – 2003. évi CXXVI. törvény

a közösségi vámjog végrehajtásáról

Vjt. – 2011. évi CCIII. törvény

az országgyűlési képviselők választásáról

Vnyt. – 2007. évi CLII. törvény

egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

Vsztv. – 1995. évi XCIII. törvény

a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról

Vt. – 1997. évi XI. törvény

a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

Act XI of 1997
_