Smtv. – 2010. évi CIV. törvény

a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól

Stt. – 1993. évi XLVI. törvény

a statisztikáról

Szabs.r. – 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

Szakhoztv. – 2011. évi CLV. törvény

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

Szát. – 2021. évi LXIV. törvény

a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Szátv. – 2001. évi LXII. törvény

a szomszédos államokban élő magyarokról

Szftv. – 1996. évi CXXVI. törvény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról

Szit. tv. – 2011. évi CII. törvény

a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról

Szolg. tv. – 2009. évi LXXVI. törvény

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól