Beftv. – 1988. évi XXIV. törvény

a külföldiek magyarországi befektetéseiről

Bkt. – 2006. évi CXXIII. törvény

a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről

Bnytv. – 2009. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Btv. – 2004. évi XVIII. törvény

a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Büat. – 2010. évi CXVII. törvény

a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről

Bvktv. – 2014. évi XV. törvény

a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

Act XV of 2014